Martinistordenen Ordre Reaux Croix

Books

frontcoverSâr Desír de la Croix og Joachim Svela

Martinismen er en 250 år gammel vestlig mysterietradisjon, en innvielsesvei for dem som søker opplysning, det våre forgjengere kalte menneskets reintegrasjon med seg selv og sitt guddommelige opphav.

Denne boken er en presentasjon av Martinistordenen Ordre Reaux Croix, dens historie, lære og arbeid.

Ordenen forpakter en tradisjon av innvielser, selvstudier, meditasjon, samtale, filosofi, indre alkymi og theurgi.

Ordenslæren har sitt opphav i den tidlige esoteriske kristendommen, hermetismen, alkymien og vestlig mystikk.

I boken presenteres en dyptgående historie for om hvordan tradisjonen oppstod i Frankrike på 1700-tallet, med biografier om Martinez de Pasqually, Jean-Baptiste Willermoz, Louis-Claude de Saint-Martin og Nikolaj Novikov. Boken er rikt illustrert og gir for første gang et helhetlig innsyn i hvordan Ordenen er bygget opp, hvilke grener og grader den består av, samt hva ordensarbeidet innebærer.

Hardcover, 156 Sider

Utgitt i samarbeid med Ordre Reaux Croix

Last ned et utdrag av boken her

Noreas Bok

Books

71Dlg9n9K9LNoreas Bok: Drømmer Om Døden Og Skapelse

by Sølvi Nykland

Noreas bok er en samling av drømmer og bilder. Gjennom fire fabler fortelles det om menneskets fall. Et frivillig fall som fører til skapelse, liv og død. “Begrensningen er ditt eget verk. Slik du skaper ditt eget monstrum, slik vil du bli styrt av det.”

Paperback: 48 pages

Publisher: Krystiania (April 7, 2013)

Language: Norwegian

ISBN-10: 829329504X

ISBN-13: 978-8293295044

 

 

 

 

 

Buy it on Amazon!

 

 

 

 

 

Kabbalah: Vestens Levende Mysterietradisjon

Books, News

StorforsideEn mystiker er en person som baserer sin forståelse av virkeligheten kun på sin egen erfaring. Kabbalah er en av de eldste mysterietradisjoner i vesten, og er et skattkammer, et speil og et veikart for dem som søker sannheten om seg selv, skapelsen og det Guddommelige. Det er en levende tradisjon av fortellinger og symboler, diktet for å sette mennesket i stand til å gjennomtrenge sjelens tåke og åpenbare de hemmeligheter som er forvart i det aller helligste rom. Dette er den ensommes vei: for dem som ikke kan tro, men enten vet, eller ikke vet. Dette er de levendes vei: som aldri gir etter for verdens sorg, men søker sitt opphavs mysterier.

Av Ove Joachim Svela

Language Norsk
ISBN Complete: 978-82-998243-2-3
Book Type: B&W 5.5 x 8.5 in or 216 x 140 mm (Demy 8vo) Gray Cloth w/Jacket on Creme w/Gloss Lam
Page Count: 316

 

 

 

Kjøp boken på Amazon:

Buy it on Amazon!

 

 

 

 

.

The Gate: Sethian gnosticism in the postmodern world

Books, News, webpage

The Gate

“Come to us you who thirst for the nature of reality. Come you who yearn for yourself. Come brothers of the breach and broken sisters. Come you who cannot find rest, and who can have no peace.”

-The Book of Specularis.

This is the second book in a trilogy on the Sethian Gnostic tradition of today, and it contains a selection of texts from the Charaxio, the holy book of the organization Sodalitas Sanctum Seth. This collection of modern Sethian writings intends to give new perspectives to those who have stumbled upon an encounter with Metanoia, Our Lady of Unexpected Insight and Perplexity, and thus perceived the shape of the Mystery. Consider this entire book as a projective test. As in the field of psychology, such a test has no meaning in itself: It is you; with your background, opinions, cultural frame of mind and self-understanding that determine what you see, or are shown. As in the previous volume, The Key, it is important to remember that as you read this book, the book is also reading you.

 

By Rune Ødegaard

 

 

ISBN:  978-82-998243-8-5

Publication Date: 9/13/2012

Language: English

Buy it on Amazon!

 

 

 

 

.

 

The Key: Sethian gnosticism in the postmodern world

Books, News, webpage

The Key“It is not the time of the creation in itself that disturbs us, nor is it the so-called fall or the time when mankind wandered the world between light and darkness. What disturbs us is what we suspect transpired in the time before time”.

-Magister Amarantus Sodalitas Sanctum Seth

Classical Gnosticism points to a path, which is not a path, but rather a path between the paths. It is a story told at the strike of the thirteenth hour on the mystical dial of the wise; from a mental position between truth and falsehood, reality and dream, in a spiritual place that unites all things in a point without a centre. The tradition, to which this book refers is based on Biblical stories of creation, the nature of God, how man came to live on earth, and how we may recapture what humanity lost. This tradition has a systematic enquiring approach to redemption. It thus relies on our own understanding and our own experiences to grasp it. This is the path called Gnosticism; Sethian Gnosticism.

By Rune Ødegaard

 

ISBN: 978-8-2998243-78

Publication 3/28/2011

Language: English

Buy it on Amazon!

 

 

 

 

.

Salomos Oder: Gnostiske og mystiske salmer

Books, News

Salomos Oder er en poetisk skatt fra tidlig kristen mysterietradisjon. De ble skrevet i tiden mellom Jesu’ død og 300-tallet. Dette verket er i sin poetiske form gjennomtrukket av ekstatisk mystikk og åndelig kjærlighet, og er derfor særegent for sin samtid. Odenes opphav er imidlertid fortsatt uklar, selv om de kan synes å være påvirket av en urkristen tradisjon som gikk under betegnelsen gnostisisme, på grunn av vektleggingen av den mystiske og åndelige erkjennelsen. Verket forsvant imidlertid før middelalderen, og ble regnet som tapt, i likhet med tekstene til mange andre tidlige kristne retninger. Ved en tilfeldighet ble de gjenfunnet, og brakt til England, hvor Rendel Harris oppdaget dem i 1909, uten at noen visste hvilken poetisk skatt de hadde brakt med seg fra Midtøsten. Rendel Harris, som oppdaget odene i den usorterte forsendelsen, oversatte Salomos Oder til engelsk. Hundre år etter presenteres Odene i norsk oversettelse, slik at de kan være til glede og inspirasjon for nye lesergrupper.

Av Rune Ødegaard

ISBN/SKU: 8299824346
ISBN Complete: 978-82-998243-4-7
Book Type: B&W 5.5 x 8.5 in or 216 x 140 mm (Demy 8vo) Gray Cloth w/Jacket on Creme w/Gloss Lam
Page Count: 80

 

Buy it on Amazon!

 

 

 

 

.

 

Corpus Hermeticum: Den Hermetiske lære

Books, News

I 1460 kom munken Leonardo de Pistoia til Cosimo de Medicis hoff i Italia, med en samling greske traktater. Disse skulle vise seg for ettertiden å bli grunnsteinen i den såkalte hermetiske lære. Tekstenes hovedperson er den mytiske vismannen Hermes Trismegistus som har likhetstrekk med så vel Bibelens Moses som romernes Merkur og egypternes Thoth. Det er disse traktatene som for ettertiden er blitt kalt Corpus Hermeticum, og som åpenbarer en personlig erkjennelseslære. Verket har i århundrene etter det ble tilgjengliggjort gått sin seiersgang gjennom filosofiske og religiøse kretser. Det har fascinert, inspirert og provosert, og tekstenes rikdom har en dybde som evner å gripe så vel forskere, som menn og kvinner på søken etter åndelig veiledning på livets stier, på vei mot menneskets fullbyrdelse.

Av Rune Ødegaard

ISBN/SKU: 8299824338
ISBN Complete: 978-82-998243-3-0
Book Type: B&W 5.5 x 8.5 in or 216 x 140 mm (Demy 8vo) Gray Cloth w/Jacket on Creme w/Gloss Lam
Page Count: 108

 

Buy it on Amazon!

 

 

 

 

.

.

 

Nøkkelen: Sethiansk gnostisisme i praksis

Books, News

Denne boken peker leseren mot en vei, som ikke er en vei, men heller en vei mellom veiene. Det er en fortelling som er blitt fortalt ved klokkens trettende time, fra en mental posisjon mellom sannhet og løgn, virkelighet og drøm, i et sjelelig sted som forener alle ting i et punkt uten sentrum eller utstrekning. Tradisjonen som denne boken henviser til, har en systematisk forskende tilnærming til religionens mål, det vil si forløsning eller frelse. Denne tradisjonen tar utgangspunkt i Bibelens fortellinger om opphavstiden, om Guds natur, om hvordan vi havnet her, og hvordan man igjen skal kunne gjenerobre det tapte ved å stole på egne krefter, beholde vår uavhengighet og tro på det vi erkjenner. Dette er veien som av mange er blitt kalt gnostisisme.

Av Rune Ødegaard

ISBN/SKU: 8299824303
ISBN Complete: 978-82-998243-0-9
Book Type: B&W 5.5 x 8.5 in or 216 x 140 mm (Demy 8vo) Gray Cloth w/Jacket on Creme w/Gloss Lam
Page Count: 142

Buy it on Amazon!

 

 

 

.