Krystiania

Posts Categorized / News

Kabbalah: Vestens Levende Mysterietradisjon

En mystiker er en person som baserer sin forståelse av virkeligheten kun på sin egen erfaring. Kabbalah er en av de eldste mysterietradisjoner i vesten, og er et skattkammer, et speil og et veikart for dem som søker sannheten om seg selv, skapelsen og det Guddommelige. Det er en levende tradisjon av fortellinger og symboler, […]

1

The Gate: Sethian gnosticism in the postmodern world

“Come to us you who thirst for the nature of reality. Come you who yearn for yourself. Come brothers of the breach and broken sisters. Come you who cannot find rest, and who can have no peace.” -The Book of Specularis. This is the second book in a trilogy on the Sethian Gnostic tradition of […]

0

The Key: Sethian gnosticism in the postmodern world

“It is not the time of the creation in itself that disturbs us, nor is it the so-called fall or the time when mankind wandered the world between light and darkness. What disturbs us is what we suspect transpired in the time before time”. -Magister Amarantus Sodalitas Sanctum Seth Classical Gnosticism points to a path, […]

0

Salomos Oder: Gnostiske og mystiske salmer

Salomos Oder er en poetisk skatt fra tidlig kristen mysterietradisjon. De ble skrevet i tiden mellom Jesu’ død og 300-tallet. Dette verket er i sin poetiske form gjennomtrukket av ekstatisk mystikk og åndelig kjærlighet, og er derfor særegent for sin samtid. Odenes opphav er imidlertid fortsatt uklar, selv om de kan synes å være påvirket […]

0

Corpus Hermeticum: Den Hermetiske lære

I 1460 kom munken Leonardo de Pistoia til Cosimo de Medicis hoff i Italia, med en samling greske traktater. Disse skulle vise seg for ettertiden å bli grunnsteinen i den såkalte hermetiske lære. Tekstenes hovedperson er den mytiske vismannen Hermes Trismegistus som har likhetstrekk med så vel Bibelens Moses som romernes Merkur og egypternes Thoth. […]

0

Nøkkelen: Sethiansk gnostisisme i praksis

Denne boken peker leseren mot en vei, som ikke er en vei, men heller en vei mellom veiene. Det er en fortelling som er blitt fortalt ved klokkens trettende time, fra en mental posisjon mellom sannhet og løgn, virkelighet og drøm, i et sjelelig sted som forener alle ting i et punkt uten sentrum eller […]

1