Salomos Oder: Gnostiske og mystiske salmer

Books, News

Salomos Oder er en poetisk skatt fra tidlig kristen mysterietradisjon. De ble skrevet i tiden mellom Jesu’ død og 300-tallet. Dette verket er i sin poetiske form gjennomtrukket av ekstatisk mystikk og åndelig kjærlighet, og er derfor særegent for sin samtid. Odenes opphav er imidlertid fortsatt uklar, selv om de kan synes å være påvirket av en urkristen tradisjon som gikk under betegnelsen gnostisisme, på grunn av vektleggingen av den mystiske og åndelige erkjennelsen. Verket forsvant imidlertid før middelalderen, og ble regnet som tapt, i likhet med tekstene til mange andre tidlige kristne retninger. Ved en tilfeldighet ble de gjenfunnet, og brakt til England, hvor Rendel Harris oppdaget dem i 1909, uten at noen visste hvilken poetisk skatt de hadde brakt med seg fra Midtøsten. Rendel Harris, som oppdaget odene i den usorterte forsendelsen, oversatte Salomos Oder til engelsk. Hundre år etter presenteres Odene i norsk oversettelse, slik at de kan være til glede og inspirasjon for nye lesergrupper.

Av Rune Ødegaard

ISBN/SKU: 8299824346
ISBN Complete: 978-82-998243-4-7
Book Type: B&W 5.5 x 8.5 in or 216 x 140 mm (Demy 8vo) Gray Cloth w/Jacket on Creme w/Gloss Lam
Page Count: 80

 

Buy it on Amazon!

 

 

 

 

.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.